Blocktillverkning

Att uppföra byggnader genom blocksammansättning, är en tidseffektiv, kostnadseffektiv och framförallt rolig process. Det finns många fördelar när tillverkningen sker i verkstad, och vi har en lång erfarenhet med denna typ av hustillverkning. Våra lokaler i Obbola är utformade för att tillverkning av såväl väggblock, bjälklag, takpartier m.m. ska ske under torra och rena förhållanden, allt för att säkerställa en väderskyddad och smidig tillverkningsprocess. När de fabricerade delarna är färdiga för montage, sköter vi leverans, uppställning och montage av ditt projekt. Det är en njutning att se en byggnad växa fram på detta vis!