Fakta om att byta tak

Varför ska man byta tak?

Byta takByta tak är inget man behöver göra ofta, men om man inte byter sitt tak i tid riskerar man skador på huset. Livslängden på plåttak och takpannor är mellan 30-50 år och för lertegelpannor ända upp till 100 år. Takpappen, dvs underlaget under plåten/pannorna, har en kortare livslängd på ca 30 år och det är oftast det som bestämmer om det är dags att byta tak.

Hur lång tid tar det att byta tak?

Det är väldigt svårt att ge en generell uppgift på hur länge ett takbyte tar. Det beror på så många olika faktorer att man helt enkelt inte kan säga det utan att först gå igenom det aktuella fallet. Vi försöker dock alltid byta tak så snabbt som möjligt. Ju kortare tid ditt hus står med halvfärdigt tak ju bättre är det.

Hur vet jag om det är dags att byta tak?

Du bör regelbundet kontrollera ditt tak för att tidigt upptäcka skador och brister. Om du vill kontrollera taket kan du ta hjälp av den här checklistan som berättar vad du ska titta efter:

  • Takpannor – Förekomsten av mossa, lava och smuts ökar risken för frostskador.
  • Papp och läkt – Kontrollera så att inte takpappen har torkat och att inte läkten är fuktig eller angripen av mögel eller röta. Rostiga spikar kan vara tecken på fukt i konstruktionen.
  • Gavlarna – Trä och plåt åldras snabbare än takpannor. De kan behöva bytas innan det är tid för att byta tak.
  • Taknocken – undersök att takpannorna ligger rätt och att underlaget och tätningarna är hela.
  • Säkerhet – Stegar, snörasskydd, räcken och gångbryggor måste vara hela och fast förankrade.

Gör som många andra kloka husägare – kontakta oss idag så kan vi hjälpa dig att byta tak